Uczelnie

Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej. Absolwent uzyskuje merytoryczne przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych. W chwili obecnej studia podyplomowe nie dają uprawnień kwalifikacyjnych do startowania w konkursach na stanowiska kierownicze.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 41 61, 608 671 397, 605 118 618

Facebook