Uczelnie

Studia Podyplomowe Partycypacja społeczna: animacja - superwizja - ewaluacja

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane do animatorów i doradców z Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pracowników samorządowych i pozarządowych zajmujących się programami i projektami zmiany społecznej (rewitalizacji, partycypacji, edukacji społecznej). Celem studiów jest nabycie przez animatorów wiedzy na temat pedagogiki społecznej, psychologii, socjologii, którą mogą zastosować w pracy w i ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza na rzecz partycypacji, doskonalenie kompetencji diagnozowania, budowania partnerstw i animacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji i superwizji, w celu tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów oraz wspierania społeczności w tworzeniu takich partnerstw.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 4, pok. A 408
tel. 58 523 42 50

Facebook