Uczelnie

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć). Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich: do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 42 50

Facebook