Uczelnie

Studia Podyplomowe Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i poradnictwa rodzinnego

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia skierowane są do osób, które pracują lub zamierzają pracować w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (szkoła, internat, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka, ognisko wychowawcze i in.) oraz instytucjach dostarczających poradnictwa rodzinnego (poradnie rodzinne, punkty konsultacyjne, ośrodki pomocy społecznej i in). Słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu opieki i wychowania oraz umiejętności służące diagnozie i przezwyciężaniu problemów pojawiających się w środowisku wychowawczym.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 42 51

Facebook