Uczelnie

Studia Podyplomowe Podstaw Informatyki

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, magisterskich lub licencjackich (minimum kwalifikacje pierwszego stopnia). Szczególnie wskazane jest ukończenie studiów o profilu matematyczno-przyrodniczym lub technicznym. Celem studiów jest poznanie ogólnej wiedzy na temat działania i obsługi systemów operacyjnych, programowania w języku C/C++, modelowania matematycznego, baz danych, wykorzystania technologii internetowych, w zakresie niezbędnym do nauczania informatyki w szkołach. W przypadku wybrania profilu nauczycielskiego możliwość uzyskania uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w szczególności „uprawnienia do nauczania informatyki i technologii informacyjnych”.

Adres

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57
tel. 58 523 22 11, 58 523 22 82

Facebook