Uczelnie

Studia Podyplomowe Politologii

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie". Absolwent studiów podyplomowych to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności dotyczące demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego, posiadająca umiejętności prowadzenia mediacji i rozumiejąca zagadnienia związane z prowadzeniem dialogu społecznego, ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego oraz jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 41 41

Facebook