Uczelnie

Studia Podyplomowe Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr), które zajmują się lub zamierzają się zajmować pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Szczegóły reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym niezbędne w samodzielnym wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ukończenie studiów związane jest z uzyskaniem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczeniem egzaminu końcowego oraz złożeniem pracy dyplomowej.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
tel. 58 523 14 08

Facebook