Uczelnie

Studia Podyplomowe Postępowanie administracyjne

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Oferta jest kierowana przede wszystkim do osób pracujących albo zmierzających podjąć pracę (współpracę) w urzędach administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze). Program studiów został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych, jak i o absolwentach prawa i administracji.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 6
tel. 58 523 28 97

Facebook