Uczelnie

Studia Podyplomowe Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz do późniejszego realizowania i rozliczania takich projektów. Studia podyplomowe Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich prowadzone są z naciskiem na zajęcia warsztatowe i zagadnienia praktyczne, co szczególnie wyróżnia je spośród innych tego typu dostępnych dla studentów. Absolwent studiów podyplomowych posiada szeroką wiedzę, na którą składają się elementy międzynarodowych stosunków gospodarczych – integracji gospodarczej w Europie, kierowania projektami, podstaw prawnych realizacji projektów. Jest on przygotowany do współpracy z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi we wdrażaniu funduszy UE w Polsce. Dzięki dużemu naciskowi na zajęcia praktyczne, absolwent studiów podyplomowych zaraz po ukończeniu kształcenia posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędna do aplikowania o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich oraz dalszego kierowania i rozliczania takich projektów.

Adres

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/120, pok. 118
tel. 58 523 12 23

Facebook