Uczelnie

Studia Podyplomowe Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem magisterskim (na przykład w dziedzinie psychologii, pedagogiki, prawa) oraz po uzyskaniu stopnia licencjata, w szczególności jednak są adresowane do osób, które pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z rozpoznaniem niedostosowania społecznego, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz pracą z rodziną z dzieckiem niedostosowanym społecznie. Poruszane zagadnienia mogą być przydatne również dla osób pracujących dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości zajmujących się problematyką naruszania norm prawnych przez dzieci i młodzież, wyjaśnianiem mechanizmu i rozwoju tego typu zachowań oraz prognozą kryminologiczną i resocjalizacyjną. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi i rodzinami dysfunkcyjnymi w każdym wieku (od małych dzieci po młodych dorosłych) i na każdym poziomie rozwoju.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 43 36

Facebook