Uczelnie

Studia Podyplomowe Prawa pracy

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest poszerzenie znajomości prawa pracy w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych; program studium obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące prawa pracy.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 6
tel. 58 523 28 51
fax 58 523 27 14

Facebook