Uczelnie

Studia Podyplomowe Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia kierowane są głównie do pracowników instytucji finansowych, w tym finansistów, prawników, osób zarządzających i odpowiedzialnych za finanse oraz do pracowników instytucji organizacji wspomagających rozwój rynku finansowego w Polsce, np. pracowników firm konsultingowych, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie usług finansowych, w tym głównie absolwentów studiów prawniczych, ekonomicznych, zarządzania, bankowości. Wiedza przekazywana w ramach Studiów przydatna może być także dla osób zainteresowanych kierunkami rozwoju europejskiego rynku finansowego oraz istotnymi zagadnieniami wiążącymi się z jego integracją i regulacją prawną w tym zwłaszcza pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością instytucji finansowych: banku centralnego, nadzoru bankowego, nadzoru finansowego, systemów gwarancyjnych.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 6, pok. 3012
tel. 58 523 28 62

Facebook