Uczelnie

Studia Podyplomowe Prawo cywilne

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest poszerzenie znajomości prawa cywilnego w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo cywilne" powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 6
tel. 58 523 28 51
fax 58 523 27 14

Facebook