Uczelnie

Studia Podyplomowe Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej [e-learning]

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia w atrakcyjnej i nowoczesnej formie zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadpodstawowych, poprzez przekazanie wiedzy o gospodarce rynkowej oraz umiejętności związanych z problematyką tworzenia i wspierania inicjatyw gospodarczych. Studia podyplomowe pozwolą słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadpodstawowych przy wykorzystaniu zarówno konwencjonalnych metod dydaktycznych, jak również nowoczesnych form transferu wiedzy, takich jak praca z symulacją biznesową oraz nauczanie poprzez studia przypadku.

Adres

Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 23 36

Facebook