Uczelnie

Studia Podyplomowe Psychologia Przywództwa w Organizacjach

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Na studia przyjmowane są osoby z wykształceniem wyższym (licencjat lub magisterium). Studia skierowane są przede wszystkim do menedżerów i osób aspirujących na stanowiska kierownicze. Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnej psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, co ma ułatwić pracę takich grup zawodowych jak menedżerowie czy kierownicy.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 730 778 230

Facebook