Uczelnie

Studia Podyplomowe Psychologia Sportu

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są głównie do absolwentów psychologii, wychowania fizycznego, jak również innych osób zainteresowanych psychologią sportu. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy na temat dyscypliny naukowej – jaką jest psychologia sportu – oraz praktycznych informacji związanych z optymalizacją wyników sportowych. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędną do pracy ze sportowcem zarówno pod kątem psychologicznym, jak i technicznym. Posiądą umiejętności pozwalające na lepszy kontakt z zawodnikiem i grupą sportową, sprawniej wykorzystywać metody i narzędzia pracy niezbędne w sporcie, dostosowywać metody pracy do okresu rozwojowego sportowca jak i dyscypliny sportowej, na lepszy kontakt z mediami, na podwyższenie umiejętności funkcjonowania w sytuacji stresowej.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 43 24

Facebook