Uczelnie

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Oferta studiów adresowana jest do dyplomowanych psychologów pragnących poszerzyć zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pragnących ubiegać się o uprawnienia do działań diagnostyczno-orzeczniczych w dziedzinie psychologii transportu na podstawie. Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, psychologii stresu, ergonomii, psychometrii, elementów medycyny pracy oraz z zakresu aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Facebook