Uczelnie

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Finansów celem jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej w podmiotach gospodarczych, a także wykorzystaniem tego systemu dla potrzeb zarządzania.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
tel. 725 991 047, +48 58 523 14 23

Facebook