Uczelnie

Studia Podyplomowe Reklama i Marketing Medialny

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają charakter interdyscyplinarny, a ich zadaniem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia własnych projektów. Reklamę przedstawia się tutaj przez pryzmat różnych ujęć badawczych, których podstawę stanowią badania marketingowe, analizy psychologiczne, wiedza na temat mediów, studia lingwistyczne, studia kulturoznawcze, projektowanie graficzne, sztuka komunikacji wizualnej oraz precedensy z zakresu prawa i etyki. Dzięki takiemu charakterowi studiów absolwent uzyska tu specjalistyczne wieloaspektowe przygotowanie zawodowe do zarządzania projektami reklamowymi oraz zdobędzie wiedzę na temat współpracy z biurem projektowym, drukarnią, domami mediowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się wykonywaniem reklam.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 44
fax 58 523 40 45

Facebook