Uczelnie

Studia Podyplomowe Rozwój regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem Studiów jest przekazanie wiedzy o prawidłowościach rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej oraz instrumentach polityki regionalnej, które - po wejściu Polski do UE- są istotnym narzędziem oddziaływania na rozwój regionów: województw, powiatów i gmin. Ważnym elementem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z konkretnymi możliwościami aplikowania, procedurami obowiązującymi przy składaniu wniosków o finansowanie projektów do Funduszy Strukturalnych oraz z zadaniami i obowiązkami związanymi z zarządzaniem projektami. Słuchaczom przekazywana jest wiedza teoretyczna (ilustrowana przykładami dobrych praktyk i pozytywnych doświadczeń unijnych regionów). Stanowi ona wprowadzenie do zajęć praktycznych, na które położony jest szczególny nacisk. Zajęcia te odbywają się w formie warsztatów, w czasie których słuchacze Studiów piszą konkretne wnioski aplikujące o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych. Projekt wniosku może być pisany indywidualnie lub w małych grupach.

Adres

Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 13 06, 793 676 212

Facebook