Uczelnie

Studia Podyplomowe Stanowienie prawa w terenowej administracji publicznej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Oferta jest kierowana przede wszystkim do osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie przygotowywania projektów przepisów prawnych, a także ogłaszania i kontroli zarządzeń, rozporządzeń, wytycznych, pism okólnych, uchwał oraz innych aktów prawnych. Akty te są przygotowywane i stanowione w urzędach administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jak również w tak zwanych zakładach administracyjnych, którymi są szkoły, szkoły wyższe, biblioteki, muzea, instytucje kultury.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 6, pok. 2082
tel. 58 523 28 97

Facebook