Uczelnie

Studia Podyplomowe Surdologopedyczne

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na Podyplomowe Studia Surdologopedyczne to absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Logopedia lub absolwent studiów magisterskich i Podyplomowych Studiów Logopedycznych, lub absolwent studiów magisterskich Filologii Polskiej ze specjalnością logopedyczną lub absolwent innych studiów, zapewniających pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Głównym celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy i terapii osób z wadą słuchu lub niesłyszących. Absolwent Studiów jest specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z pacjentami z uszkodzeniami słuchu różnego stopnia i o różnej etiologii, bądź pacjentami niesłyszącymi, zdobywa pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie fizjologii i patologii narządu słuchu, audiologii klinicznej, komunikacji pacjentów z uszkodzonym słuchem, audiogennych zaburzeń mowy, rehabilitacji pacjentów z implantem ślimakowym, audioprotetyki, zaburzeń głosu u pacjentów z wadą słuchu, fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej, wychowania słuchowego, surdopsychologii, terapii środowiskowej, logorytmiki w terapii dzieci z wadą słuchu, ma możliwość zatrudnienia w szkolnictwie masowym (szkoły z klasami integracyjnymi), szkolnictwie specjalnym (szkoły i ośrodki dla dzieci niesłyszących), w poradniach specjalistycznych oraz w sektorze prywatnym (gabinety logopedyczne).

Adres

Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
tel. 58 523 23 63, 58 523 23 74

Facebook