Uczelnie

Studia Podyplomowe Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają charakter interdyscyplinarny, przeznaczone są dla absolwentów kierunków pedagogicznych i filologicznych z tytułem magistra lub licencjata(z przygotowaniem nauczycielskim). Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do pracy z dziećmi, które mają trudności w opanowaniu czytania i pisania. Absolwent kończący studia uzyska przygotowanie merytoryczne do pracy z dziećmi, które mają trudności w opanowaniu czytania i pisania, nabędzie kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej, pozna psycholingwistyczną oraz neuropsychologiczną interpretację zaburzeń czytania i pisania, nabędzie umiejętności kształcenia sprawności czytania u uczniów w świetle lingwistycznej teorii nauki czytania, pozna sposoby zapobiegania trudnościom w czytaniu i pisaniu, zapozna się z różnorodnymi metodami i formami pracy stosowanymi w terapii pedagogicznej, rozwinie kompetencje merytoryczne i metodyczne w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak również korekcyjnych (wyrównawczych korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej), nabędzie umiejętności konieczne do optymalizacji procesu terapii trudności w czytaniu i pisaniu, pozna uregulowania prawne dotyczące sytuacji uczniów z dysleksją w szkolnictwie, a także rozwinie własne sprawności i kompetencje językowe.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 58 523 21 39, 501 109 260

Facebook