Uczelnie

Studia Podyplomowe Tłumaczenia ustne

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia zostały stworzone z myślą o absolwentach studiów licencjackich lub magisterskich, niekoniecznie filologicznych, biegle władających językiem polskim i angielskim (poziom C2), zorientowanych w bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie, pragnących opanować i rozwijać umiejętności niezbędne do tłumaczenia ustnego. Kandydaci powinni wykazać się rozległą wiedzą ogólną i myśleniem analitycznym oraz swobodnie formułować wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematycznym. Ponieważ zajęcia obejmujące tłumaczenie z języka niemieckiego lub francuskiego mają na celu nie tylko poszerzanie kwalifikacji tłumaczeniowych, lecz również doskonalenie znajomości języka obcego, kandydaci nie muszą być posiadaczami certyfikatów poświadczających znajomość tego języka. Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczeń ustnych w parze językowej EN-PL oraz pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego poprzez tłumaczenie ustne.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 668 176 286

Facebook