Uczelnie

Studia Podyplomowe Translatoryka – przekład literacki

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia zostały stworzone z myślą o absolwentach studiów licencjackich lub magisterskich, niekoniecznie filologicznych, biegle władających językiem polskim i angielskim, zainteresowanych literaturą piękną, pragnących opanować i rozwijać umiejętności niezbędne do tłumaczenia tekstów z tej dziedziny. Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, oraz współpracy z oficynami wydawniczymi działającymi w tym sektorze rynku. Słuchacze wyposażani są także w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 668 176 286

Facebook