Uczelnie

Studia Podyplomowe Translatoryka – przekład medyczny

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia zostały stworzone z myślą o absolwentach studiów licencjackich lub magisterskich, niekoniecznie filologicznych, biegle władających językiem polskim i angielskim (poziom C2), interesujących się naukami przyrodniczymi lub medycyną, pragnących opanować i rozwijać umiejętności niezbędne do tłumaczenia tekstów medycznych. Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia tekstów medycznych w parze językowej EN-PL, doskonalenie warsztatu tłumacza, opanowanie specjalistycznego języka medycznego.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 668 176 286

Facebook