Uczelnie

Studia Podyplomowe Transport i Logistyka

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest dostarczenie absolwentom różnych uczelni wiedzy niezbędnej w pracy w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka), umożliwienie aktualizacji zdobytej na studiach wiedzy, przygotowanie kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a także prezentacja doświadczeń z funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw branży TSL. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, jednostek korzystających z usług transportowych oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką, którzy ukończyli studia wyższe. Uzyskane świadectwo jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży TSL. Profil kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu TRANSPORTU I LOGIOSTYKI w UG to profil praktyczny, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia kadry kierowniczej. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności praktycznych w połączeniu z wiedzą teoretyczną.

Adres

Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 13 82, 58 523 13 45

Facebook