Uczelnie

Studia Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia (lub pełnych magisterskich) i świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych, bądź innej formy kształcenia logopedycznego na poziomie licencjackim lub podyplomowym o łącznej minimalnej liczbie godzin z zakresu logopedii: 320, ewentualnie dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku Logopedia bądź dyplomem ukończenia studiów magisterskich Filologii Polskiej o specjalności logopedycznej. Absolwent Studiów jest specjalistą w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej. Studia te umożliwią uzupełnienie i zdobycie nowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom i dorosłym w zakresie wielu różnych zakłóceń i zaburzeń komunikacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju trudnościami w porozumiewaniu się.

Adres

Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
tel. 58 523 23 63, 58 523 23 74

Facebook