Uczelnie

Studia Podyplomowe Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Biologii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie sposobów inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych, stosowania metod i technik ochrony różnorodności biologicznej, oceny wpływu antropopresji na środowisko przyrodnicze, zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi, podstaw prawnych ochrony przyrody w Polsce i Europie, zasad funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz finansowania projektów przyrodniczych.

Adres

Wydział Biologii
tel. 58 523 61 69, 58 523 61 63

Facebook