Uczelnie

Studia Podyplomowe Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia kwalifikacyjne mające na celu przybliżenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent Studiów powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Części absolwentów pozwoli ona na zainicjowanie własnej działalności zarobkowej lub działalności w postaci zorganizowanej (spółki), dla części zdobyta wiedza przyczyni się do podniesienia kwalifikacji związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami w obszarze gospodarki. Absolwent Studiów powinien być nadto przygotowany – od strony prawnej – do dokonywania prawidłowej wykładni kształtującego się i obowiązującego prawa gospodarczego, do jego właściwego stosowania w praktyce, w tym do organizowania działalności gospodarczej i kierowania nią w sposób prawnie racjonalny i efektywny.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 6, pok. 3012
tel. 58 523 28 27, 58 523 27 03

Facebook