Uczelnie

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do absolwentów wyższych studiów psychologicznych i pedagogicznych (magisterskich lub licencjackich), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju, takimi jak specyficzne trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa), zaburzenia zachowania (np. ADHD), czy całościowe zaburzenia rozwoju (np. autyzm). Program studiów obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi w każdym wieku (od małych dzieci po młodych dorosłych) i na każdym poziomie rozwoju. Studia posiadają status studiów kwalifikacyjnych – po ich zakończeniu absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o kierunku „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”, wydane przez Uniwersytet Gdański, oraz zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 725 991 121, 58 523 43 26

Facebook