Uczelnie

Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji Logopedycznej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych, dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku Logopedia bądź dyplomem ukończenia studiów magisterskich Filologii Polskiej o specjalności logopedycznej. Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym. Absolwent Studiów jest specjalistą w zakresie profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Adres

Wydział Filologiczny
tel. 58 523 23 63, 58 523 23 74

Facebook