Uczelnie

Studia Podyplomowe Wiedza o Oriencie

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Historyczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do osób, które posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub skończone jednolite studia magisterskie z historii lub innego pokrewnego kierunku, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w sektorach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu historii, gospodarki, prawa, geografii i obyczajów państw Bliskiego Wschodu.

Adres

Wydział Historyczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 58 523 29 56
fax 58 523 20 39

Facebook