Uczelnie

Studia Podyplomowe Wiedzy o Pomorzu

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe „Studia wiedzy o Pomorzu” w Uniwersytecie Gdańskim stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia – nauk społecznych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. Studia w zakresie pozyskiwania uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających prawo do wykonywania zawodu nauczyciela. Osoby, które nie posiadają prawa do wykonywania zawodu nauczyciela realizują program studiów bez 60 godzinnej praktyki pedagogicznej i podnoszą swoje kompetencje regionalne, nie uzyskując dodatkowych uprawnień zawodowych – nauczycielskich.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 41 41, 58 523 41 61

Facebook