Uczelnie

Studia Podyplomowe Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej [międzywydziałowe]

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Chemii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają za zadanie uzupełnienie luki na rynku edukacyjnym w zakresie posługiwania się nowymi technikami analitycznymi i diagnostycznymi, znajomością szczegółowej problematyki branżowej czy projektowania procedur oceny jakości. Studia oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie teorii oraz praktycznego wykorzystania tych technik w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Na Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci studiów drugiego stopnia, obszaru nauk ścisłych (dyscyplin naukowych: biotechnologia, chemia, ochrona środowiska), obszaru nauk przyrodniczych (dyscyplin naukowych: biotechnologia, ochrona środowiska), obszaru nauk technicznych (dyscyplina naukowa: biotechnologia) i obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (dyscyplin naukowych: biotechnologia, ochrona i kształtowanie środowiska).

Adres

Wydział Chemii
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63
tel. 58 523 50 21, 58 523 52 12, 58 523 50 32

Facebook