Uczelnie

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Po spełnieniu warunków i odbyciu wymaganej przez przepisy prawa praktyki zawodowej, absolwenci studiów będą mogli ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. W zakresie praktyk Wydział Zarządzania współpracuje z Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych, którym rekomendujemy absolwentów Studiów.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 132
tel. 58 253 14 64, 58 660 43 89

Facebook