Uczelnie

Studia Podyplomowe Zakon Krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Historyczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu dziejów zakonu krzyżackiego i jego kultury oraz pomoc w lepszym przygotowaniu absolwentów do pracy w sektorach, wymagających pogłębienia wiedzy na temat zakonu krzyżackiego, szczególnie w turystyce i edukacji historycznej. Program Studiów, łącząc w sobie różne obszary wiedzy historycznej, wyposaża absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Po pierwsze – dysponuje on wiedzą z zakresu dziejów i kultury zakonu krzyżackiego: ustroju i dziejów Zakonu i państwa zakonnego, architektury obronnej Zakonu, uzbrojenia i sztuki wojennej, kultury artystycznej Zakonu itp.; po drugie – potrafi te zagadnienia usytuować na szerszym tle dziejów kultury europejskiej w średniowieczu, dzięki wiedzy na temat dziejów ideologii krucjatowej, zakonów rycerskich, etosu rycerskiego, sztuki i architektury, a także na temat kultury państw sąsiadujących z Zakonem; po trzecie – dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania mitu krzyżackiego w epoce nowoczesnej i jego oddziaływania na kulturę polityczną i artystyczną Polski, Niemiec i innych krajów naszego regionu, a także wiedzą na temat obecnego stanu zachowania i potencjału turystycznego zabytków sztuki i architektury krzyżackiej.

Adres

Wydział Historyczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 58 523 29 56
fax 58 523 20 39

Facebook