Uczelnie

Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia są przeznaczone dla osób, które pracują (lub zamierzają pracować) w jednostkach służby zdrowia lub własnych podmiotach gospodarczych w tym obszarze. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania w obszarze służby zdrowia. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają absolwentom ułatwić, w zależności od indywidualnych potrzeb, pełnienie w jednostkach służby zdrowia oraz innych organizacjach różnych funkcji kierowniczych i specjalistycznych w obszarze zarządzania. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, w zależności od potrzeb i zainteresowań, mają także absolwentom ułatwić: prowadzenie własnej, nowocześnie zarządzanej jednostki (gabinetu) służby zdrowia, lub sprawować funkcje kierownicze i zarządcze w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Studia dają także możliwość kształcenia na bardziej specjalistycznych studiach podyplomowych, służących pogłębieniu wiedzy, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
tel. 58 523 14 17, 58 523 11 75

Facebook