Uczelnie

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia są przeznaczone dla osób, które pracują (lub zamierzają pracować) w działach zarządzania kadrami lub własnych podmiotach gospodarczych w tym obszarze. Coraz bardziej złożone zarządzanie organizacjami nowej gospodarki wymaga nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcji personalnej. Celem studiów ZZL jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników; rozwoju i wykorzystania ich talentów i potencjału; motywowania szczególnie poprzez systemy wynagradzania pracowników oraz oddziaływania na satysfakcję z pracy i budowanie zaangażowania pracowników oraz ocenianie pracowników, w tym ocenianie okresowe. Zaprezentowanie w/w rozwiązań pozwoli też na kształtowanie umiejętności projektowania rozwiązań z tych obszarów w praktyce zarządzania. Realizację tych celów zapewnia dobór tematów realizowanych na studiach oraz dobór kadry dydaktycznej, w której ok. 40% stanowią osoby o wybitnych osiągnięciach praktycznych.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
tel. 58 523 14 17, 58 523 11 75

Facebook