Uczelnie

Studia Podyplomowe Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Głównym celem oferowanych studiów jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej poprzez doskonalenie kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzania organizacją publiczną. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom: organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i nadzorować podwładnych, identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych, zarządzać budżetem jednostki, właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami, a także identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym i biznesowym.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
tel. 58 523 14 17, 58 523 11 75

Facebook