Uczelnie

administracja

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na administracji przygotowują do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej. Warto zdawać sobie sprawę, że istotną rolę w przyszłej pracy odgrywa dokładność, ponieważ pracownik administracyjny zajmuje się zadaniami wymagającymi ścisłego przestrzegania ustalonych wytycznych zastosowania odpowiednich przepisów, wydawania decyzji. Absolwent administracji może zostać zatrudniony m.in. jako: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, asystent ubezpieczeniowy, specjalista analizy rynku pracy, urzędnik państwowy i samorządowy, pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
tel. 58 523 28 82
fax 58 523 28 87

Facebook