Uczelnie

amerykanistyka

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na kierunku Amerykanistyka umożliwiają studentom uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, a także zapoznanie się z kulturą, historią, gospodarką amerykańską oraz problematyką komunikacji międzykulturowej. Ukończenie studiów stwarza perspektywy zatrudnienia w firmach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, liniach lotniczych.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook