Uczelnie

bezpieczeństwo narodowe

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek z zakresu nauk społecznych, interdyscyplinarny, który łączy wiedzę o zjawiskach i procesach politycznych, społecznych, gospodarczych, a także kulturowych. Studia uczą analizy i stosowania zasad prawa, procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach polityki państwa. Studenci poznają także istotę bezpieczeństwa, jego specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i politycznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowywania do pracy w administracji państwowej, partiach politycznych, organizacjach społeczno-politycznych, środkach masowego przekazu oraz komunikacji społeczno-politycznej, organizacjach międzynarodowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych oraz związanych z nimi strukturach, m.in. organizacjach specjalistycznych takich, jak np. zajmujących się ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego, opieką społeczną, czy przestrzeganiem praw człowieka.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook