Uczelnie

bioinformatyka

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Bioinformatyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z zakresu biologii, informatyki, chemii i biotechnologii. Studenci zapoznają się z metodyką pracy doświadczalnej, programistycznej i symulacji komputerowych. Bioinformatyka to gromadzenie i analiza danych, które pochodzą z genomiki i proteomiki z elementami modelowania molekularnego i komputerowych metod projektowania substancji czynnych biologicznie. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach badawczo-rozwojowych (w tym, do prowadzenia własnej firmy), konsultingowych, szkoleniowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

Adres

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57
tel. 58 523 21 00
fax 58 523 22 66

Facebook