Uczelnie

biologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Biologii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Kierunek biologia należy do grupy nauk przyrodniczych. Studia dają szerokie wykształcenie w obszarze studiów przyrodniczych, w zakresie zjawisk i procesów na wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z zastosowaniem biologii przede wszystkim w takich dziedzinach jak biotechnologia, medycyna i ochrona przyrody. Głównym celem studiów biologicznych jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu, opartych na solidnych podstawach nauk ścisłych – matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki. Ważnym elementem programu studiów jest przekazanie studentom teoretycznych i praktycznych umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami laboratoryjnymi i analitycznymi oraz umiejętnościami związanymi z pracą w terenie.

Adres

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59
tel. 58 523 60 00, fax 58 523 60 02

Facebook