Uczelnie

biologia medyczna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Biologii
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Celem kształcenia na kierunku Biologia medyczna jest zdobycie przez Absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Absolwent będzie potrafił stosować metody eksperymentalne w celu badania funkcji układu nerwowego, rozumiał molekularne i biochemiczne podstawy metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafił je zastosować oraz twórczo modyfikować. Będzie znał podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych, realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

Adres

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59
tel. 58 523 60 00, fax 58 523 60 02

Facebook