Uczelnie

biotechnologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUM
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Biotechnologia to celowa działalność człowieka oparta na znajomości molekularnych podstaw procesów życia. „Konwencja o różnorodności biologicznej” ONZ podaje jedną z najszerszych definicji: Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu. Proces kształcenia prowadzony na Wydziale jest powiązany z tematyką badań naukowych prowadzonych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, biotechnologii drobnoustrojów, modelowania molekularnego oraz diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska.

Adres

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Dziekanat Wydziału Biotechnologii
tel. 58 523 64 25, 58 523 63 21, 58 523 63 20
fax 58 523 64 30

Facebook