Uczelnie

chemia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Chemii
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w specjalistycznych laboratoriach analitycznych, przemysłowych i kontrolno-pomiarowych. Studenci, którzy zrealizowali opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego są przygotowani do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

Adres

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63
tel. 58 523 50 10, fax 58 523 50 12,
Rekrutacja tel. 58 523 53 85

Facebook