Uczelnie

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Dziennikarstwo to postawa wobec świata, a nie zawód – tak mawiają wytrawni dziennikarze. I jest w tym dużo prawdy. Prawdziwym dziennikarzem jest się 24 godziny na dobę. Chodzi o nieustającą, niewymuszoną ciekawość świata, zdarzeń i ludzi, łatwość nawiązywania rozmowy i dociekliwość. W dziennikarstwie obowiązuje tzw. trójkąt dziennikarski, który obejmuje: wiedzę, etykę i warsztat. O ile warsztat i wiedzę można podszkolić na studiach, o tyle etyczne podejście do tego zawodu zależy przede wszystkim od wewnętrznego systemu norm i zasad. Studia na tym kierunku to dobra oferta dla tych, którzy są zainteresowani mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations, a także problematyką prasy samorządowej i lokalnej.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook