Uczelnie

ekonomia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, pozwalające na wykorzystanie ich w praktyce gospodarczej. Studia na kierunku ekonomia stwarzają możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju i za granicą. Absolwenci przygotowani są do ubiegania się o pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych, jak i analitycznych oraz menedżerskich. Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również działalności gospodarczej w Internecie i potrafią wszechstronnie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w procesach biznesowych.

Adres

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. centrala 58 523 10 00, fax 58 523 11 10
Rekrutacja tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32, 58 523 23 28

Email

we@ug.edu.pl

Facebook